Uitgangspunten van EssentieCoaching

EssentieCoaching nodigt voortdurend uit om stil te staan bij dat wat er is. Dit wordt ook wel Zijnsgericht genoemd. Het ‘direct ervaren’ is daarbij steeds de basis. Het is een directe en eenvoudige werkwijze waarbij het ervaren van wat er echt is centraal staat. Je gaat met je volledige aandacht in het moment, zonder omwegen en direct, door je weerstand heen voelend naar je essentie. Als je bij je oorsprongs-laag aankomt ben je in contact met meer bestuurskracht en ervaar je rust en ontspanning. Zo vergroot je als mens je stuurkracht, focus en authenticiteit. Je kunt beter kiezen wat je wel doet en wat je kunt laten.

Hieronder lichten we kort een aantal kernbegrippen en elementen van EssentieCoaching toe, zodat je kan proeven hoe wij werken.

Direct ervaren

Door een gewoonte te maken van het ervaren van je ervaringen, kom je langzaam maar zeker in een constant ‘nu’ te leven. Je stopt met je verleden te herhalen en je stopt met je verwachtingen vanuit het verleden op je toekomst te projecteren. Het ervaren ankert je in het nu. Het nu is de basistoon, de impuls tot iets nieuws. Dit natuurlijke staat van zijn is iets dat je door je bewustzijn te richten direct kunt ervaren. Zo kun je vanuit het nu naar de situaties in je leven gaan kijken; naar je collega’s, je geliefde, je kinderen. Je blik wordt niet vertroebeld door vanzelfsprekendheden van vroeger en verwachtingen van morgen.

Aanwezigheid

In het zijn ben je in de kracht van aanwezigheid en open aandacht. Deze vormen kernelementen van EssentieCoaching en een belangrijke basis voor professionele kwaliteit. De directe werking van aanwezigheid en aandacht worden verkend en eigen gemaakt.

Bewustzijnslagen

Een ander kenmerk van EssentieCoaching is het werken vanuit verschillende bewustzijnslagen. Deze lagen reiken voorbij de persoonlijkheid naar de laag van de ziel, naar je essentie. Daar is stilte de ondertoon in het leven van iedere dag. In de laag van de persoonlijkheid ondervinden we kneuzingen door het leven. In de essentie ben je heel. Het is vooral de overgave aan de uniciteit van de ziel die transformatie op een diep niveau mogelijk maakt. Vanuit een constant gewaar zijn van je volle potentieel ontstaat zelfherkenning en kun je vervolgens creatief en actief zijn in de wereld.

Bezieling, ziel.

Wij werken met een concreet begrip van de menselijke ziel, en met het energetisch ervaren van dit diepste centrum. We verbinden deze bezieling met het handelen van alledag.

Pijn én licht

Zijn met wat er is, het klinkt zo simpel. Toch is juist dit één van de grootste uitdagingen van je mens-zijn. Je wilt voortdurend weg van pijn en ongemak, bedenkt strategieën, doet je best, je herstel je en probeer zo goed en zo kwaad als het is door te leven. Dat kost moeite, juist door het vluchten en de bijbehorende strategieën. Via de methode van het direct ervaren biedt EssentieCoaching een werkwijze om zulke patronen te doorbreken. Hierbij help je de ander zo direct mogelijk door het verhaal en de vaste zelfbeelden heen naar het gevoel  en de energie van de ervaring zelf. Door het direct ervaren manifesteert zich de onderliggende wens, kwaliteit of impuls.

Polariteiten

Een mens ontwikkelt een stijl van doen. Daarin kies je voor bepaalde accenten. Je wordt bijvoorbeeld actief of juist afwachtend. Gedraagt je vooral stoer of juist zacht. Gaat eerder alleen of kiest juist vaak voor samen. In EssentieCoaching leren we denken in polariteit in plaats van in dualiteit. De werkelijkheid is niet óf-óf maar én-én. Als je de ene pool kent, ken je vaak in het verborgene ook de andere, of heb je er een grote behoefte aan. Je leert polariteiten ervaren en je ontdekt de middenweg.

Denken, voelen, willen

Je leert onderscheid te maken tussen denken, voelen en willen. Er kunnen belemmerende patronen zijn in elk van deze drie, en ook conflicten tussen wat je denkt, voelt en wilt. Blokkades op ieder niveau vragen om een andere behandeling. Vaste wegen in denken, voelen en willen kunnen, als ze eenmaal helder gezien en onderscheiden zijn,  gemakkelijker worden veranderd en opgelost.  Als denken, voelen en willen meer samenwerken, keert vitaliteit terug en word je meer uit één stuk.

Ooghoogte

Als begeleider en professional leer je om open en in contact aanwezig te zijn. Het principe is: honderd procent bij jezelf én honderd procent bij de ander. Zo ga je open waarnemen wat er gebeurt en ben je afgestemd op de situatie. Je bent eenvoudig en vanuit eigenheid aanwezig.

Bestuurskracht

Voorbij het denken, voelen en willen, en voorbij je afweermechanismes is er iets in ons, je diepste wezen dat naar de dingen kan kijken, dat de dingen kan ervaren. Wij noemen dat de innerlijke aanwezigheid, je IK. Het is een diep en vrij vermogen tot zien, kennen en ervaren. Vermogen tot helder waarnemen en er bij zijn, maar ook tot direct handelen. Zo wordt jouw essentie en daarmee je innerlijke bestuurskracht steeds meer wakker.

Quote

“Nadat ik verschillende opleidingen had gevolgd en aan mijn persoonlijke ontwikkeling had gewerkt,
vond ik in EssentieCoaching een methodiek die me dichter brengt bij mijn eigen weten.
Werken is nu meer vanuit eenvoud en stilte. Het gaat dieper.”

Tan May Ing

2014 - 2017 Copyright EssentieCoaching - Opleidingen voor professionals