LIFE Leergang Leiderschap

LIFE Leidinggeven vanuit Innerlijke Focus en Essentie

In onze complexe samenleving is leiderschap, samenwerken en communiceren met elkaar steeds belangrijker om onze doelen en de doelen van onze organisaties te realiseren. Als leidinggevende zoek je een weg om naast de veelheid ook de eenvoud en de rust te vinden.  Je wilt authentiek zijn, duidelijk weten wat je wilt en verbonden zijn met de ander. Je wil ook je passie leven. Maar hoe doe je dat? Er rijzen nieuwe vragen, niet meer zozeer over wat je kent en kunt, maar meer over wie je bent in leven en werk. Wat is authentiek zijn? Wat wil ik ten diepste? En wat speelt voor een goed contact en samenwerking allemaal een rol? Wat brengt de ander bij jou teweeg? Hoe breng ik mijn gedrevenheid in lijn met de stilte waar ik naar op zoek ben?
LIFE biedt je een leertraject dat is gericht op het ontdekken, waarderen en volgen van jouw essentie, als een innerlijk kompas van waaruit je jouw werk en leven vormgeeft. Je leert je eigen balans te vinden in uitdagende polariteiten zoals autonomie versus verbinding, dienend versus resultaatgericht leiderschap. Zachte kracht én een stevig anker. Werken vanuit je essentie geeft een innerlijke zekerheid, rust en creativiteit waarmee je effectief met de complexiteit in de externe omgeving kunt omgaan. In moeilijke situaties ben je in staat in het oog van de storm te staan.

“In de leergang leer je jezelf beter kennen, wordt je je meer bewust van je kwaliteiten en je afweermechanismen. Hiermee ben je in staat om in voor jou lastige situaties jezelf te blijven en je autonomie te behouden. Dit levert op meer rust, zelfvertrouwen, aandacht voor jezelf en de ander. Bovendien levert het leertraject je op om je levensdrang te ontdekken, wat is je passie en wanneer ben je echt gepassioneerd? Geen moeten maar willen!” (deelnemer APPM)

LIFE heeft tot doel je in contact te brengen met je bronnen van inspiratie en bezieling. Het biedt je de mogelijkheid om je eigen (beroeps)houding, effectiviteit, eigenheid en handelingsrepertoire te verdiepen en te verrijken. Zodat je een authentieker en wezenlijker bijdrage kunt leveren aan je organisatie en de maatschappelijke diensten of issues waar je aan werkt. In dit traject leer je om jezelf als leidinggevende in een diepere bedding te vestigen.

Een belangrijk onderdeel van het traject is de integratie met je dagelijkse praktijk. In de leergang wordt gewerkt met voorbeelden uit jouw werksituatie. Tussen de modules continueren we het proces met oefen- en reflectieopdrachten.
Wij verlangen van jou dat je open staat voor zelfreflectie om je eigen leerproces in beweging te krijgen. Het vraagt van je om nieuwsgierig te zijn naar meer dan de wereld die je al kent; vanuit een open mind en een open hart.

De LIFE  is een inspirerend leertraject, gericht op het ontdekken, waarderen en volgen van jouw essentie. Een pas op de plaats om inzicht te krijgen in hoe je kunt leiding geven vanuit diepere lagen in jezelf waar jij je bij thuis voelt. Het biedt je de mogelijkheid om je eigen (beroeps)houding, effectiviteit, eigenheid en handelingsrepertoire te verdiepen en te verrijken.
Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten.

Het is ook mogelijk om deze modules afzonderlijk in-company met het eigen team uit te voeren.
Het traject is bestemd voor alle mensen die leiding geven en die bereid zijn om via zelfreflectie de eigen  zachte stuurmanskracht te ervaren.

Module 1 Je eigen diversiteit als kracht
Module 2 Leiderschap vanuit je loodlijn
Module 3 Vrijheid en verantwoordelijkheid
Twee individuele Coachingsgesprekken tussen module 3 en 4.
Module 4: terugkomdag met thema Sturen vanuit je loodlijn         

Data 2018/2019:
Module 1: 19, 20 en 21 juni 2018
Module 2: 11 en 12 september 2018
Module 3: 19 en 20 november 2018.
Module 4: 14 mei 2019

Resultaat:
Leidinggeven vanuit je essentie
Verbinding maken vanuit autonomie
De kracht van je innerlijke diversiteit en polariteit kennen en benutten
Je kompas, je innerlijke zekerheid vinden om in moeilijke situaties te kunnen handelen
Resultaten behalen vanuit bezieling en met behoud van energie en plezier

Tarief: € 3.200 + € 1.100 verblijfskosten

Voor meer informatie: klik hier

Voor inschrijven: klik hier

Voor meer  informatie en opgave kun je ons ook mailen: info@essentiecoaching.nu of bellen 06-39142755.

 

2014 - 2017 Copyright EssentieCoaching - Opleidingen voor professionals