Erkenning

De instelling EssentieCoaching is CRKBO erkend. Het CRKBO is het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, www.crkbo.nl. Je bent geen BTW verschuldigd over het cursusgeld. Deelnemers ontvangen na elk opleidingsjaar een certificaat van deelname.

CRKBO_Instelling

2014 - 2017 Copyright EssentieCoaching - Opleidingen voor professionals