Eerste jaar

Het eerste jaar is gericht op het ervaren en eigen maken van de kernbegrippen en methodieken van EssentieCoaching®.  De rode draad is de uitnodiging om alles wat zich in je leven en werk aandient direct te ervaren. Dit “direct ervaren” is breder dan voelen alleen; het is voelen ingebed in gewaar-zijn en het houdt alles in: van potenties en behoeftes en van weerstand tot openheid.  Je leert wat je voelt en wie er voelt samen te voegen en daarmee je levenskracht te vergroten. Je wordt steeds meer bewust van je gedragspatronen die afscheiding veroorzaken en je leert steeds meer te kiezen om vanuit oorsprong en verbinding te zijn en te handelen. Zijn vanuit je diepte kan een grote omkering van perspectief inhouden. Je leert dit zijn als de grondslag van je dag te vestigen waardoor je activiteit vervuld is door rust en aandacht.

De training bestaat uit vijf weekenden van drie dagen, vanaf vrijdagochtend 10:00 uur tot zondagmiddag  ca. 16:00 uur. Elk weekend staat in het teken van een thema.

Module 1: Integratie van verschillende Ken-vermogens van een mens: het denken, het voelen en het willen.
Module 2: Transformeren van moeten en niet mogen  naar ruimte voor willen en mogen.
Module 3: Contact en grens, vermogen van een mens om zowel zich te verbinden als autonoom te blijven
Module 4: De polariteiten. Balans vinden in de verschillende krachten in jezelf en het eigen maken van de kant die minder vanzelfsprekend aanwezig is in je leven.
Module 5: Identiteit, loslaten van de vastgeroeste identificaties en leven en werken vanuit je essentie.

Steeds werken we door middel van het zelf ervaren. We oefenen werkwijzen met elkaar. We behandelen essentiële concepten en methodes, elke dag zijn er meditatieve en lichaamsgerichte werkvormen.

Praktische informatie:

Data Eerste Jaar 2020 (EC12)

10-12 januari 2020
13-15 maart 2020
15-17 mei 2020
26-28 juni 2020
11-13 september 2020

Kosten eerste jaar:
€ 3800,00 particulier en ZZPers
€ 6000,00 zakelijk of vergoeding door werkgever
€ 2800,00 voor inkomens tot 1350,- per maand

Plaats

Meeuwenveen Accommodaties
Meeuwenveenweg 1 – 3
7971 AB Havelte.
Routebeschrijving: zie ‘contact’

Centrum Meeuwenveen Accommodaties ligt in de bossen achter de Havelter Es. De omgeving is zeer gevarieerd. Op tweehonderd meter is het Uffelter Binnenveld, een natuurgebied van Het Drentse Landschap. Er is volop ruimte om van deze prachtige omgeving te genieten.

Werkwijze

We verzorgen de opleiding met een team van minimaal 2 trainers en co-trainers. De groepen bestaan uit 12-16 mensen.
De opleiding is CRKBO geregistreerd en wordt erkend als nascholing door verschillende beroepsverenigingen. Zie ‘Erkenning’.
Om te ‘proeven’ aan onze werkwijze, zie ‘Uitgangspunten

Voor meer  informatie en opgave kun je ons ook mailen: info@essentiecoaching.nu of bellen 06-39142755.

2014 - 2017 Copyright EssentieCoaching - Opleidingen voor professionals